MENU

加盟程序

FRANCHISE PROCEDURE

加盟程序

FRANCHISE PROCEDURE

       加盟申请人向悠呵茶业提交如下资料。

       1、悠呵茶业加盟申请表、加盟区域市场简述;

       2、个人申请需提交申请人身份证复印件\公司申请需提交公司营业执照、税务登记、食品流通许可证、组织机构代码证等证照复印件;

       3、申请加盟所在区域预选店面的位置图、平面图及店面照片

       4、悠呵茶业招商部审查并与申请方沟通,双方达成一致同意后按公司统一规定,在3个工作日内答复是否可以加盟。

       5、经悠呵茶业总部批准并签订正式合同,加盟商在设计部人员指导下按统一终端视觉标准装修店面。

       6、店面装修后,需经悠呵茶业招商部验收合格后颁发品牌经营授权牌方可准许开业经营。